Bel: 0180 654 500 info@ttibarendrecht.nl

Waterleidinginstallaties

TTI weet alles over waterinstallaties

NEN 1006 is dé norm voor veilige waterinstallaties. De norm bevat algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties. Welke versie is aangewezen in het Bouwbesluit? Een waterleidinginstallatie is meer dan de aanleg van wat leidingen en die koppelen op de hoofdleiding.

TTI weet van de hoed en de rand en zorgt ervoor dat u een installatie krijgt die klopt en waarvan u vele jaren probleemloos gebruik kunt maken.

Europese wetgeving

Op dit moment zijn er grote veranderingen aan de gang in nationale en Europese wet- en regelgeving die betrekking hebben op het onderwerp drinkwater. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe Drinkwaterwetgeving, Europese waternormen en het Bouwbesluit.

Deze veranderingen zijn aanleiding voor een grote herziening van NEN 1006.

TTI blijft voor u bij de tijd en ontzorgt

Een eigenaar van een leidingwaterinstallatie heeft een belangrijke zorgplicht. Deze heeft de plicht om de gebruikers van het pand te beschermen tegen de legionellabacterie.

TTI zorgt ervoor dat vanuit een installatietechnisch oogpunt de kans op legionellagroei wordt beperkt. Daartoe volgen we nauwkeurig de eisen voor temperatuur van koud- en warmtapwater, dat er geen dode einden zijn.

Zelf dient u te zorgen voor regelmatig gebruik van de installatie (waardoor stilstand wordt voorkomen).
TTI verzorgt voor u het totaalpakket met een deskundige aanleg en goed legionella beheer.